امروز را به پرسه زدن تلف می کنید، به امید اینکه فردا دوباره این کار را از سر می گیرید و روز بعد سستی بیشتر. 


هر تردید و دودلی یک تاخیر به دنبال دارد. 


و روزها با تاسف از روزهای از دست رفته تلف می شود. 

زمان 


آیا شما فردی قاطع و جدی هستید؟ 

 
اگر چنین است همین لحظه ها را دریابید. 


تنها کافی است برخیزید و وارد میدان کارزار زندگی شوید تا کار کامل شود و به پایان برسد. 


(گوته)  

 

 

آی ملت ! بدانید و آگاه باشید که ما زندگی مان نیازمند تکان تکان های شدید و اساسی می باشد! به اندازه خبط و خطاهای ۳۰ ساله ی اخیر، ما کار و برنامه  برای انجام داریم  ! (حالا فهمیدید که چقدر؟ ؟معیار مقایسه از این دقیق تر نداشتیم سابقا !) 

 

و خوب این تغییرات و تکان تکان ها نیازمند نهادینه کردن یکسری عادات و برنامه ها در زندگی مان است که مثل همیشه مستلزم ۲تا۳ هفته کوشش و ممارست ِ پیش از نهادینگی است!!(اصلا ما امشب چقدر شکوفا شدیم! مقیاس های نو،عبارات نو!! تازه سلطنتی هم سخن میرانیم! ) 

 

این است که ما از تاریخ ۲۶ خرداد تا ۱۵ تیر را برای خودمان مبنا قرار میدهیم و به صورت تمام وقت در انجام این برنامه ها و یا تغییرات می کوشیم... 

 

ما از همین جا اعلام میداریم که بعد از این مدت ، برای خودمان دو بسته مشوق اقتصادی و غیر اقتصادی در نظر گرفته ایم که به شوق این دو هم که شده این چند روزه را مغتنم شماریم.  

 

آدمی است دیگر...گاهی هم نیاز به تشویق دارد...همه اش که نمیشود ترکه به دست مدام با خودمان درگیر شویم...ایراد بگیریم...غر بزنیم...انتقاد کنیم...خودمان را تحقیر کنیم... 

گاهی هم حمایتی،تشویقی،دست نوازش گری...لازم است...لازم تر است...

 

ما به شما نیز توصیه می کنیم دفتر و دستک برنامه ریزی تان را مقابلتان پخش و پلا کنید و اگر دوست داشتید شما هم در این فرصت طلایی با ما همراه شوید! باور کنید فقط قدم اول کمی سخت است... 

قانون اینرسی را در فیزیک یادتان مانده؟؟ 

 

اینرسی، لختی، یا ماند، تمایل جسم است به حفظ وضعیت فعلی. یعنی جسم ساکن تمایل به حفظ سکون دارد و جسم متحرک تمایل به ادامه حرکت بر خط مستقیم، با سرعت ثابت. برای غلبه بر اینرسی نیرو لازم است. در واقع، اینرسی در مقابل تغییر موقعیت حرکتی نوعی مقاومت ایجاد می کند. 

 

 

من از همین لحظه این نیرو را ایجاد می کنم...تا بعد با تمایل عالی به حرکتم ادامه بدهم...شما چطور؟؟ 

ما سعی می کنیم گزارش هایی از پیشرفتمان را در این وبلاگ منعکس نماییم!